Biotekniikan tutkinto-ohjelma

Biotekniikan opinnot toteutetaan tiiviinä yhteistyönä Tampereen yliopiston bioteknologian koulutusohjelman kanssa, ja koulutus onkin Suomessa ainutlaatuinen biotieteiden kokonaisuus. TTY:llä biotekniikan opintoja suoritetaan kolmessa eri tiedekunnassa, ja sivuaineen voi vapaasti valita TTY:n ja Tampereen yliopistojen laajasta tarjonnasta, mikä tekee opiskelusta poikkitieteellistä ja monipuolista.

 

Biotekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot:

Biolääketieteen tekniikka

Bio- ja ympäristötekniikka

 

Biotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot:

Bioengineering

Biomittaukset ja – kuvantaminen

Kudosteknologia

 

Lisätietoa biotekniikan opinnoista, sekä mm. opinto-oppaat ja mallilukujärjestykset löydät POPin Opiskelu- ja Opas ja ilmoittautuminen -sivuilta.

 

Opintoneuvoja ja – suunnittelija

Opintosuunnittelija auttaa sinua esimerkiksi muualla suoritettujen opintojen hyväksyttämisessä, henkilökohtaisten opintosuunnitelmien hyväksyttämisessä, tai jos aloitat TTY:llä suoraan maisterivaiheessa. Biotekniikan opintosuunnittelijana toimii Outi Väisänen. Hänet tavoittaa tietotalon 2. kerroksesta huoneesta TD204 ja sähköpostilla osoitteesta outi.vaisanen@tut.fi.

Opintoneuvoja auttaa sinua esimerkiksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin tai lukujärjestyksen laatimisessa ja vastaa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Biotekniikan opintoneuvojana toimii syksystä 2017 alkaen Hanna Hassinen. Opintoneuvojan tavoittaa tietotalon 2. kerroksen huoneesta TD204 viikoittaisina päivystysaikoina ja sähköpostilla osoitteesta opintobio@tut.fi. Päivystysajoista ilmoitetaan viikoittain sähköpostilla, ja ne löytyvät myös POPista.

 

Hallopedit

Hallinnon opiskelijaedustajat eli tutummin hallopedit toimivat meidän opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä. Hallopediksi voi hakeutua kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen, joka on kiinnostunut opiskelijavaikuttamisesta ja edunvalvonnasta.

 

Biotekniikan opiskelijoita edustavat hallopedit:

Sanna Kallio (Biotekniikan koulutusohjelman johtoryhmä TTY & TAY, TLU:n Perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmä, Biolääketieteen tekniikan pilottitiedekuntaneuvosto TUT-BMT)

Elviira Kärkkäinen (Kemian ja biotekniikan laboratorion opetuksen kehittämisryhmä)

Arno Pammo (Teknis-luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto)

Amanda Vonk (TLU:n Perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmä, Teknis-luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto)

 

Älä epäröi ottaa yhteyttä Bionerin istuviin hallopedeihin tai opintovastaavaan missä tahansa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä asiassa! Esimerkiksi opetukseen liittyvää palautetta tai muita edunvalvontahuolia voi laittaa hallopedien yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla suoraan hallopedeille (etunimi.sukunimi@student.tut.fi) tai opintovastaavalle opintovastaava@bioner.fi.