Biotekniikan tutkinto-ohjelma

Biotekniikan opinnot toteutetaan tiiviinä yhteistyönä Tampereen Yliopiston bioteknologian koulutusohjelman kanssa ja koulutus onkin Suomessa ainutlaatuinen biotieteiden kokonaisuus. TTY:llä biotekniikan opinnot jakautuvat kolmeen eri tiedekuntaan, ja sivuaineen voi vapaasti valita TTY:n sekä Tampereen Yliopiston laajasta tarjonnasta. Tämä tekee opiskelusta poikkitieteellistä ja monipuolista. Biotekniikan koulutusohjelman opinnoista voit lukea lisää opinto-oppaasta.

 

Biotekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot:

Biolääketieteen tekniikka

Bio- ja ympäristötekniikka

 

Biotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot:

Biomittaukset ja – kuvantaminen (pohjana Biolääketieteen tekniikka)

Kudosteknologia (pohjana biolääketieteen tekniikka)

Bioengineering (pohjana Bio- ja ympäristötekniikka)

 

Opintoneuvoja ja – suunnittelija

Opintosuunnittelija auttaa sinua esimerkiksi muualla suoritettujen opintojen hyväksyttämisessä, henkilökohtaisten opintosuunnitelmien hyväksyttämisessä, tai jos aloitat TTY:llä suoraan maisterivaiheessa. Biotekniikan opintosuunnittelijana toimii Outi Väisänen. Hänet tavoittaa Tietotalon 2. kerroksesta huoneesta TD204 ja sähköpostilla osoitteesta outi.vaisanen@tut.fi.

Opintoneuvoja auttaa sinua esimerkiksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin tai lukujärjestyksen laatimisessa ja vastaa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Biotekniikan opintoneuvojana toimii syksystä 2017 alkaen Hanna Hassinen. Opintoneuvojan tavoittaa Tietotalon 2. kerroksen huoneesta TD204 viikoittaisina päivystysaikoina ja sähköpostilla osoitteesta opintobio@tut.fi. Päivystysajoista ilmoitetaan viikoittain sähköpostilla, ja ne löytyvät myös POP:sta.

 

Hallopedit

Hallinnon opiskelijaedustajat eli tutummin hallopedit toimivat meidän opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä. Hallopediksi voi hakeutua kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen, joka on kiinnostunut opiskelijavaikuttamisesta ja edunvalvonnasta.

 

Biotekniikan opiskelijoita edustavat hallopedit:

Sanna Kallio (Biolääketieteen tekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, Biotekniikan ja bioteknologian koulutuksen ohjausryhmä, Teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmä)

Arno Pammo (Teknis-luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto)

Matias Jokinen (Biolääketieteen tekniikan perustutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmä)

Paula Sajaniemi (Kemian ja biotekniikan laboratorion opetuksen kehittämisryhmä)

 

Älä epäröi ottaa yhteyttä Bionerin istuviin hallopedeihin tai opintovastaavaan missä tahansa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä asiassa! Esimerkiksi opetukseen liittyvää palautetta tai muita edunvalvontahuolia voi laittaa hallopedien yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla suoraan hallopedeille (etunimi.sukunimi@student.tut.fi) tai opintovastaavalle opintovastaava@bioner.fi.