Yleistä

Tampereen yliopiston uusi bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma yhdistää kaksi vanhaa tutkinto-ohjelmaa: Tampereen teknillisen yliopiston biotekniikan tutkinto-ohjelman sekä entisen Tampereen Yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelman. Tässä uudessa tutkinto-ohjelmassa voit valmistua DI:ksi tai filosofian maisteriksi. DI-tutkinnolle tyypillistä on vahva teknillinen ja luonnontieteellinen osaaminen. Valinta DI- ja FM- tutkintojen välillä tehdään jo hakuvaiheessa. Bioteekkarikilta Bioner ry toimii bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelman tekniikan kandidaattien ja DI-tutkinto -opiskelijoiden ainejärjestönä.

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan kandidaatintutkinnon pääainevaihtoehdot:

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan diplomi-insinööritutkinnon pääainevaihtoehdot:

Voit valita sivuaineesi vapaasti Tampereen yliopiston suuresta sivuainevalikoimasta. Lisätietoa voit lukea opinto-oppaastamme.

Opintoneuvoja ja -suunnittelija

Opintosuunnittelija auttaa sinua esimerkiksi muualla suoritettujen opintojen hyväksyttämisessä, henkilökohtaisten opintosuunnitelmien hyväksyttämisessä, tai jos aloitat TAU:llä suoraan maisterivaiheessa. Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan opintosuunnittelijana toimii Outi Väisänen. Hänet tavoittaa Tietotalon 2. kerroksesta huoneesta TD204 ja sähköpostilla osoitteesta outi.vaisanen@tuni.fi.

Opintoneuvoja auttaa sinua esimerkiksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin tai lukujärjestyksen laatimisessa ja vastaa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan opintoneuvojana toimii Paula Puistola. Opintoneuvojan tavoittaa Tietotalon 2. kerroksen huoneesta TD204 viikoittaisina päivystysaikoina ja sähköpostilla osoitteesta opintobio@tuni.fi. Päivystysajoista ilmoitetaan viikoittain sähköpostilla, ja ne löytyvät myös POP:sta.

Hallopedit

Hallinnon opiskelijaedustajat eli tutummin hallopedit toimivat meidän opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä. Hallopediksi voi hakeutua kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen, joka on kiinnostunut opiskelijavaikuttamisesta ja edunvalvonnasta.

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan DI-puolen opiskelijoita edustavat hallopedit:

Paula Sajaniemi: Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, varalla Vili Sipilä

Sanna Kallio:

Ella Meriläinen: Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmä, varalla Julius Haapakoski

Älä epäröi ottaa yhteyttä Bionerin istuviin hallopedeihin tai opintovastaavaan missä tahansa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä asiassa! Esimerkiksi opetukseen liittyvää palautetta tai muita edunvalvontahuolia voi laittaa hallopedien yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla suoraan hallopedeille tai opintovastaavalle (etunimi.sukunimi@tuni.fi).