Bioner toimii aktiivisesti yhteistyössä eri bioalan yritysten kanssa. Yhteistyökumppaninamme saatte ainutlaatuisen mahdollisuuden yhteistyöhön biotekniikan tulevaisuuden huippuosaajien kanssa. Tarjoamme yrityksille perinteisen mainostilan lisäksi kontakteja killan opiskelijoihin esimerkiksi yrityssaunailtojen ja muiden tapahtumien keinoin.   Toteutuneita yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi:

Biofuksit hankkivat joka syksy upeat samppanjankultaiset haalarit, jotka kulkevat mukana koko opiskeluajan. Yhteistyökumppaninamme voi osallistua haalariprojektiin ja saada siten positiivista näkyvyyttä koko opiskelijayhteisössä.

Bionerin fuksit 2017

 

Yhteistyökumppanimme pääsevät halutessaan käyttämään kiltamme tiedotuskanavia. Diplomi-, kandi- ja kesätyöpaikkoja Bionerin kautta tarjotessaan on mahdollista tavoittaa kohdennetusti opintojen eri vaiheissa olevia biotekniikan taitajia.

 

Syksyiset vuosijuhlat antavat mahdollisuuden näkyvyyteen muun muassa juhlakutsuissa ja itse juhlassa esimerkiksi juomakaadon yhteydessä

Picture2

 

Kiltamme vuosittain järjestämät Biotiedepäivä ja Biosauna tarjoavat alamme yrityksille mahdollisuuden tulla opiskelijoiden luo. Tapahtumissa yritysten on helppo luoda kontakteja alan huippuosaajiin ja toisinpäin.

 

Bionerilaiset tulevat myös mielellään paikan päälle tutustumiskierrokselle yritykseen.

  Olemme koonneet tarjolle myös valmiita yhteistyöpaketteja. Symbioosi Premium -paketti sisältää laajasti näkyvyyttä jokaisella toimintamme osa-alueella. Suppeampi Symbioosi -paketti kattaa haalari- ja nettisivumainokset.

Lisätietoja yritysyhteistyöstä antaa killan yritysvastaava:

Tara Hämeensaari, yritysvastaava@bioner.fi